Η συσκευή αποτελεί ένα διακόπτη με δική του IP που ελέγχετε μέσα από τον ίδιο τον Internet explorer.Οι είσοδοι IN και OUT διασυνδέονται σε ρελέ.

Η λειτουργίες IN και OUT μπορούν να οριστούν για δυο χρονικές περιόδους, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Ο διακόπτης έχει ρυθμιζόμενη ώρα η οποία γνωρίζει το ημερολογιακό έτος και οι ρυθμίσεις δεν χάνονται ακόμα κι αν κοπεί το ρεύμα.
Για τη ρύθμιση χρειάζονται username και password ενώ για τη λειτουργία του δεν απαιτείται.

Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το διακόπτη και εκτός ζωνών ρύθμισης λειτουργίας .

Στην κατασκευή μπορούν να προστεθούν κι άλλες λειτουργίες που θα διαχειρίζονται μέσω Internet, όπως ώρα (Dallas 1307) ή μέτρηση της θερμοκρασίας (Dallas 1821) ή διακόπτες ON-OFF(rele).

Στο κουτί της κατασκευής έχει προβλεθεί αρκετός χώρος ώστε να τοποθετηθούν και δικά σας εξαρτήματα.
Επίσης το κουτί διατίθεται με πρόσοψη τρυπημένη στη θέση LAN.