Επιλέξτε εικόνα για περισσότερες πληροφορίες

ΕΚΛΟΓΕΣ 2004

   Ω. Ρ. Λ.

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
& ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

INTERNET CREDIT CARD
INTERNET CAFE

Printer OCX Utility Visual Basic 6

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΜΕ IP   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ