Ο παλαιότερος τρόπος για τον υπολογισμό των ωρών εργασίας των υπαλλήλων ήταν η χάρτινη κάρτα παρουσίας

Το σύστημα αυτό έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: το κόστος της κάρτας, ένας υπάλληλος μπορεί να χτυπά την κάρτα και για τους φίλους του, το λογιστήριο της εταιρείας πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο ώστε να υπολογίσει από τις κάρτες τις ώρες εργασίας. Αυτά είναι μερικά από τα μειονεκτήματα του παλιού συστήματος.

Τα μειονεκτήματα αυτά έρχεται να διορθώσει το σύστημα «ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ»

Για τη λειτουργία του χρειάζεται ένα  Η/Υ με λειτουργικό τουλάχιστο windows 98se

Το μοναδικό σύστημα που μπορεί να σας πιστοποιήσει ότι ο κάθε υπάλληλος χτυπά τη δική του κάρτα

Κάθε εργαζόμενος έχει τη δική του προσωπική κάρτα που περιέχει το προσωπικό κωδικό του για το λογιστήριο της εταιρείας. Στην έναρξη της βάρδια του ο εργαζόμενος τοποθετεί την κάρτα του στην ειδική θήκη στον υπολογιστή και καταγράφετε η είσοδος του. Κατά την έξοδο του ο εργαζόμενος τοποθετεί την κάρτα του στον υπολογιστεί  για να καταγραφεί η έξοδος του. Το σύστημα καθορίζει από μόνο του αν καταγράφετε είσοδος ή έξοδος. Εκτός από τη βασική λειτουργία της καταγραφής το σύστημα μπορεί να δώσει αναφορές (εκτυπώσεις) για ορισμένη περίοδο που καθορίζετε από το χρήστη και επίσης παράγει αρχεία για τη σύνδεση του με τη μισθοδοσία της κάθε επιχείρησης

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του:

  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης

  • Εύκολη χρήση ακόμα και για εργαζόμενου που δεν γνωρίζουν υπολογιστή

  • Δεν έχει λειτουργικό κόστος αφού δεν έχει αναλώσιμες κάρτες ΜΗΔΕΝΙΚΟ κόστος συντήρησης

  • Παράγει εκτυπώσεις μισθοδοσίας όπου αναφέρονται οι ώρες εργασίας – άδειας – απών – ασθένειας (δείτε την φωτογραφία)

  • Ο προϊστάμενος μπορεί να αφήσει μηνύματα τα οποία θα διαβάσουν οι εργαζόμενοι κατά την είσοδο τους (το σύστημα πιστοποιεί ότι ο εργαζόμενος το έχει διαβάσει)

  • Συγκεντρωτική κατάσταση για το λογιστήριο

  • Διασύνδεση με τη μισθοδοσία

 

 
 
Cloud Callout: To αντίστοιχο πλήκτρο ενεργοποιείται αυτόματα

 

 

 

 

 

 

 

Στις εκτυπώσεις του το πρόγραμμα μπορεί να μετρήσει τις αργίες Σαββάτου και Κυριακής

Το πρόγραμμα παράγει αρχεία για τη σύνδεση του με το πρόγραμμα μισθοδοσίας

 

 

Επισκέπτες Hit Counter