Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους για ταμειακή μηχανήέκδοσης Δελτίων Λιανικής Πώλησης.

     Το πρόγραμμα  χρησιμοποιεί  φορολογικό   εκτυπωτή ,
ώστε να σας  απαλλάσει από τη θεώρηση  αποδείξεων.
       Κρατάει
αποθήκη ,χειριστές και δίνει αναφορές ανάλογα με το χειριστή και το επίπεδο ασφαλείας που έχει παραχωρηθεί σ’αυτόν.
       Μπορεί να
ενημερώνει το κεντρικό κατάστημα χωρίς να χρειάζονται μόνιμες ευθείες ή μόνιμες συνδέσεις.

Κάνετε download το πρόγραμμα με κλικ εδώ