Το πρόγραμμα παρακολουθεί
κινήσεις ταμείου εσόδων - εξόδων

Κάνετε download το πρόγραμμα με κλικ εδώ