Παρακάτω περιγράφονται οι όροι εγγύησης και μεταφοράς των προϊόντων μας

Οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

 

 • Τα προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο του πελάτη

 • Η εγγύηση για τα τεμάχια που αγοράζονται από εμάς και προσαρτούνται στα προϊόντα μας καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους

 • Η εγγύηση παύει να ισχύει αν ο πελάτης ή οι πελάτες του πελάτη μας χρησιμοποιήσουν το αντικείμενο για εργασία ή χρήση εκτός από αυτή που περιγράφετε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντικειμένου. το εγχειρίδιο είναι σε μορφή αρχείου κειμένου μέσα στο cd που συνοδεύει το μηχάνημα.

 • Οι όροι που περιγράφονται στο Cd και στο πρόγραμμα εγκατάστασης είναι συμπληρωματικοί του παρόντος.

 • Αν ο πελάτης χρησιμοποιήσει το μηχανισμό ή το πρόγραμμα του σημαίνει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους.

 • Δεν αποδεχόμαστε καμία βλάβη χρηματική ή μη, η οποία μπορεί να προέλθει από τη χρήση του μηχανήματος ή του προγράμματος.

 • Ο πελάτης δέχεται ότι χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και το μηχάνημα με δική του ευθηνή και ότι έχει καταλάβει τη λειτουργία τους πριν τη χρήση.

 • Τα μηχανήματα μας εργάζονται με τάση μικρότερη από 48v συνεχής και ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα τα τροφοδοτήσει ή συνδέσει άμεσα ή απευθείας σε τάση μεγαλύτερη από 48V DC.

 • Κάθε διόρθωση προγράμματος ή μηχανήματος γίνεται στην έδρα μας.

 • Αν έχουν κοπεί καλώδια, σύνδεσης μέσα στο μηχάνημα -τα αμέσως τα εξαρτήματα που συνδέουν αυτά τα καλώδια θεωρούνται εκτός εγγύησης.

 • Σε κάθε περίπτωση παύει να ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας αν γίνει προσπάθεια επισκευή από άτομο τρίτο μη εξουσιοδοτημένο από εμάς ή χρησιμοποιηθούν αντικείμενα τρίτα προς τη χρήση του μηχανήματος π.χ τσίχλα στο κερματοδέκτη  μαχαίρι στη σχισμή του κερματοδέκτη, κατσαβίδι στη κλειδαριά στη πόρτα κτλ.

 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην έδρα μας το μηχάνημα για επισκευή με δικά του έξοδα, και επίσης να το παραλάβει από την έδρα μας με δικά του έξοδα. Παραλαβή από ΚΤΕΛ , Λιμάνια κτλ δεν κάνομε. Αποστολή επισκευασμένων μηχανημάτων γίνετε μετά από την εξόφληση της επισκευής και ο πελάτης καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς. Η μεταφορά γίνετε με συμβεβλημένη με εμάς εταιρεία μεταφορών και τα έξοδα καλύπτονται από το πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του μεταφορέα ο οποίος θα παραλάβει το μηχάνημα από την έδρα μας και μόνο μετά την πλήρη εξόφληση της επισκευής.

 • Τα μηχανήματα και τα προγράμματα παραδίδονται για λειτουργία ως έχουν. Έχει ληφθεί μεριμνά για την αξιόπιστη λειτουργία των προγραμμάτων και των μηχανημάτων. Ο κατασκευαστής δεν λέει ότι το μηχάνημα του θα λειτουργήσει και θα συνεργαστεί με τον υπολογιστή ή τα μηχανήματα του πελάτη. Τυχόν αποζημίωση υπολογίζεται μόνο στην αξία του προγράμματος, εξαρτήματος ή πλακέτας που προμηθευτήκατε από εμάς

 • Με την αποδοχή του παραστατικού πώλησης ή και τη χρήση του υλικού μας ή προγράμματος αποδέχεστε όλα αυτά.

 • Αν το μηχάνημα δεν συνεργάζεται με τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα ή το μηχάνημα του πελάτη, λόγω βλάβης  του μηχανήματος μας, ο πελάτης μπορεί μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες πρέπει να ενημερώσει τον κατασκευαστή και να επιστρέψει το μηχάνημα και το πρόγραμμα σε άριστη κατάσταση όπως και το παρέλαβε, για να του επιστραφούν τα χρήματα του πίσω. Τυχόν μεταφορικά ή άλλα έξοδα που περιλαμβάνονται στο ποσό αυτά αφαιρούνται από το ποσό επιστροφής.

 • Αν η κατάσταση του μηχανήματος προς επιστροφή δεν είναι άριστη ο κατασκευαστής ή ο πωλητής μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή για επιστροφή.

 • Το μηχάνημα επιστρέφετε στην έδρα μας με έξοδα του πελάτη.

 • Μετά από 7 ημέρες από την αγορά του μηχανήματος - πλακέτας - προγράμματος - ανταλλακτικών θεωρείτε ότι ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας και δεν δίνεται δικαίωμα επιστροφής.

 • Ο πωλητής μας και εμείς μπορούμε  να αρνηθούμε την παραλαβή μηχανήματος αν αυτό έχει ένδειξη χρέωση παραλήπτη.

 • Σε κάθε διένεξη αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης

 

 
Επισκέπτες Hit Counter